ResMera

Uppgiften var att skapa en serie resguider som skulle kunna säljas tillsammans så väl som enskilt. Ta fram färger och logotyp till företaget ResMera.

Desport

Två sidigflyer för företaget Desport.

KårsOrdet layout

Fotograferade omslaget till KårsOrdet´s julnummer 2010. Sedan några sidor jag formgett utifrån den grafiska profil jag tidigare tagit fram.

Black Dragon

Ett resemagasin jag tillsammans med klasskamrater skapade, i slutet av vår utbildning, efter vår en månads långa resa till Kina. Här ser ni några av de sidor jag layoutade för. Under projektets gång var jag även projektledare och ansvarade för kontakt med tryckeriet...