Black Dragon

Ett resemagasin jag tillsammans med klasskamrater skapade, i slutet av vår utbildning, efter vår en månads långa resa till Kina. Här ser ni några av de sidor jag layoutade för.

Under projektets gång var jag även projektledare och ansvarade för kontakt med tryckeriet och deadlines. Skolprojekt. Utfördes tillsammans med klasskamrater.

Färdigheter

Upplagt på

12 maj 2010