Välj en sida

Peace & Love

UPPDRAG På uppdrag av Borlänge-festivalen Peace & Love fotograferade jag olika personer som arbetade som funktionärer på festivalen. Fotografierna publicerades sedan på ett funktionärsblad som delades ut i funktionärsmatsalen dagen efter. VERKTYG Adobe Camera Raw...

Johannes Andersson

    UPPDRAG Fotografera klassiska porträtt inför studenten. Ett foto användes till tackkorten som skickades ut. Juni 2011. VERKTYG Adobe Photoshop Adobe Camera Raw