120628_Andrea_Dagens-Funktionar_Rebecca-Carlgren1
120628_Andrea_Dagens-Funktionar_Rebecca-Carlgren2
120627_Dagens-funktionar_Foto-Rebecca-Carlgren1
120627_Dagens-funktionar_Foto-Rebecca-Carlgren2
IMG_5667_2
120627_Gustav-foto-Rebecca-Carlgren4
120627_Gustav-foto-Rebecca-Carlgren1
120627_Gustav-foto-Rebecca-Carlgren3

UPPDRAG
På uppdrag av Borlänge-festivalen Peace & Love fotograferade jag olika personer som arbetade som funktionärer på festivalen. Fotografierna publicerades sedan på ett funktionärsblad som delades ut i funktionärsmatsalen dagen efter.

VERKTYG
Adobe Camera Raw
Adobe Photoshop