1mecron

UPPDRAG
Utforma en grafisk profil och därefter formge och skapa en hemsida åt det tekniska konsultföretaget Mecron.

VERKTYG
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Wordpress