Välj en sida

GDW1

GDW2

GDW3

 GDW7

GDW6

GDW5

GDW4

GDW8

 UPPDRAG
Indelade i grupper om 5-7 stycken personer skulle en broschyr och en folder som presenterade utbildningsprogramet procuderas. Broschyren skulle innehålla vad man behövde veta innan, under och vad man kunde bli efteråt, medan foldern skulle innehålla kort och konkret information om utbildning, såsom kursplan, förkunskaper etc. För att bli godkända på projektet skulle det innehålla en artikel från ett studiebesök på ett lokalt tryckeri. Som projektledare för utbildningens första grupp-projekt ansvarade jag för att vi höll de deadlines som fanns satta och att vi följde de anvisningar vi fått. Jag hade även kontakt med ett tryckeri där vi tryckte våra t-shirts. Utbildningsprojekt.

VERKTYG
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign