kalender1

  kalender2

UPPDRAG
Mitt uppdrag var att ta fram Varbergs Kommuns första Klimatkalender, den skulle bidra till ökad medvetenhet om klimatet hos kommunens invånare.
Jag tog fram ett grafiskt förslag som inkluderade, färg, form och uttryck. Därefter formgav jag kalendern.

VERKTYG
Adobe InDesign
Adobe Illustrator